Green Islands-koncepcja

Szczecin, Obszar dawnej stoczni rzecznej Porta Odra, wyspy szczecińskiego Międzyodrza

Opis obiektu

GREEN ISLAND- koncepcja
Urbicon Spółka z o.o.
Zbigniew Paszkowski
Anna i Krzysztof Paszkowski-Thurow

Koncepcja zagospodarowania akwenu wodnego pomiędzy Kępą Parnicką a Wyspą Zieloną w Szczecinie.
Oprac. Urbicon Spółka z o.o.
Koncepcja zagospodarowania kwartału nad Przekopem Parnickim.
Oprac. Anna i Krzysztof Paszkowski-Thurow

Obszar dawnej stoczni rzecznej Porta Odra, położonej na wyspach szczecińskiego Międzyodrza Kępie Parnickiej i Wyspie Zielonej

www.urbicon.pl
Zbigniew Paszkowski, Odnawialne źródła energii jako determinanty rozwoju środowiska mieszkaniowego w przyszłości –
na przykładzie projektu Green Islands w Szczecinie,Renewable sources of energy
as determinants of housing environment in the future – in context of the Green Islands Project in Szczecin, Środowisko Mieszkaniowe, Rocznik 2013,  numer 12, 55-59


Źródło:http://kksm.arch.pk.edu.pl/housingenvironment/img/arts/2013.12/11.pdf

Property Files

Rysunki, diagramy

Mapa

Obiekt dodał/a