Podkarpackie Centrum Transferu Niskoenergetycznych Technologii w Budownictwie

Rzeszów, Rzeszów

Opis obiektu

PODKARPACKIE CENTRUM TRANSFERU NISKOENERGETYCZNYCH TECHNOLOGII W  BUDOWNICTWIE

Projektant: Pyszczek -Stelmach
architekturapasywna.pl

Inwestor: Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

Podkarpackie Centrum Transferu Niskoenergetycznych Technologii w   Budownictwie, Rzeszów 2019-2021,
Źródło: a -g ) archiwum pracowni Architektura Pasywna, wizualizacje –  www.architektura­pasywna.pl/?portfolio=centered-stack-2-13-2-3[dostęp: 01.04.2019],h-k) fot. mat.­ prasowe, www.inzynierbudownictwa.pl/inwestycje,inwestycje,artykul,w
_poszukiwaniu_estetyki_oze,10098 [ dostęp:01.04.2019]

Cechy obiektu

  • Podporządkowanie systemów OZE względem budynku/obudowy [ P OZE ]

Obiekt dodał/a