Laboratorium Architektury Energooszczędnej Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

Białystok, woj.podlaskie

Opis obiektu

LABORATORIUM ARCHITEKTURY ENERGOOSZCZĘDNEJ
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

Projekt: Adam Turecki , WA PB (idea i koncepcja), A.Rydzewski (proj.wykonawczy)
Inwestor:WA PB w Białymstoku

BIAŁYSTOK
Ul.O.Sosnkowskiego
woj. podlaskie

Opis:
Budynek „Laboratorium Architektury Energooszczędnej i Energii Odnawialnych” WA PB formą i skalą nawiązuje do tradycyjnego domu jednorodzinnego z dwuspadowym dachem. Jego usytuowanie wynika z potrzeby maksymalizacji zysków słonecznych i podporządkowane jest regułom optymalnego sytuowania budynków energooszczędnych z dłuższą ścianą zorientowaną na południe. Powyższą zasadę zastosowano również w umiejscowieniu okien wyłącznie w ścianie południowej [1,2].

Obiekt zawiera wiele współczesnych rozwiązań i technologii:
1)stację meteorologiczną DAVIS [temp. zewnętrzna, temp. wewnętrzna, ciśnienie, opad,siła i kierunek wiatru, nasłonecznienie, UV, 4 czujniki wilgotności otaczającego gruntu, 4 czujniki temperatury otaczającego gruntu – – w strefie pnączy], zintegrowana zewnętrzna klasyczna klatka meteorologiczna z odczytem temperatury powietrza;systemy zasilania grzewczego: pompy ciepła
2) wykorzystujące energię odnawialną gruntu poprzez 4 sondy pionowe 100 m;dachowy płaski i ścienny próżniowy kolektory
3) podgrzewania ciepłej wody użytkowej;zasobnik buforowy c.w.u. i pompy ciepła
4) -750 l;fotoogniwa dach ~5kW, fasadowe przezierne
5) ~200 W;małą turbinę wiatrową, 200-800 W;
6) dwa systemy wentylacji mechanicznej z reku-
7) peracją minimalizującą straty ciepła; gruntowy wymiennik ciepła zintegrowany
8) z systemem wentylacji;system automatyki oświetleniowej;
9) tunel świetlny dostarczający naturalne światło
10)do pozbawionych okien pomieszczeń piwnicznych; planowane dodanie doświetlającego systemu heliostatu;aktywną fasadę dwupowłokową;
11)system rolet zewnętrznych fasady [2];

 

DANE TECHNICZNE BUDYNKU:
Liczba kondygnacji – 3,
nadziemne – 2;
Pow. użytkowa: 232,09 m2
Pow. zabudowy: 114,62 m2
Kubatura: 1 404,00 m3
– długość: 14,15 m
– szerokość: 8,10 m
– wysokość: 9,14 m [2].

Źródła:

[1] Celadyn W., Przegrody przeszklone w architekturze energooszczędnej, Wyd. PK, 2004.
[2] A.Turecki A. ,Budynek „Laboratorium Architektury Energooszczędnej I Energii Odnawialnych” Wydziału Architektury Politechniki Białostockiej, ARCHITECTURAE et ARTIBUS – 4/2016, s.55-60 http://aeawa.pb.edu.pl/wp-content/uploads/2018/07/Architektura-4-2016-artykul-VII.pdf

Źródła ilustracji i zdjęć:
Adam Turecki, Ireneusz Maksymiuk [2]
fot. Justyna Juchimiuk, Edyta Dworzańczyk

Property Files

Cechy obiektu

  • Dominacja systemów OZE względem budynku/obudowy [ DwB ]

Rysunki, diagramy

Mapa

Obiekt dodał/a


Podobne obiekty

konkursowy, zrealizowany
  • Powierzchnia:
    9424,50 m2