Dom EKOlogiczny

Łąka

Opis obiektu

DOM-EKO-LOGICZNY

Projekt: P. Kuczia
Inwestor: D. i P. Kuczia
Konstrukcja: Zwierzchowski i Spółka, Czechowice

ŁĄKA
k. Pszczyny
nad Zbiornikiem Łąckim
woj. śląskie

 

Źródło foto: Dom ekologiczny, Łąka 2007,cz.1
Źródło: a, c-g) http://www.bryla.pl/bryla/1,85301,4747508.html,
https://www.infoarchitekta.pl/artykuly:4-projekty:5649-ekodom.html, http://www.kuczia.com ,
b) http://www.dom-ekologiczny.com/[dostęp:01.02.2018],

Dom ekologiczny- schematy, wnętrza, Łąka 2007,cz.2
Źródło: a-h) http://mp-ekodrom.blogspot.com/2011/06/dom-ekologiczny.html, https://www.infoarchitekta.pl/artykuly:4-projekty:5649-ekodom.html, http://www.kuczia.com,  http://www.dom-ekologiczny.com/[dostęp:01.02.2018],

Mapa

Obiekt dodał/a