Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk KEZO

Jabłonna

Opis obiektu

CENTRUM BADAWCZE PAN –KONWERSJA ENERGII I ŹRÓDŁA ODNAWIALNE – KEZO

Projekt: Archplus , Pracownia
Inwestor: Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku
https://kezo.pl/

Jabłonna, k.Warszawy
ul.Akademijna, woj.mazowieckie

DANE:

Pow. terenu: 23100.0 m²
Pow. zabudowy ogółem: 2889,1m²

_____________

1.Produkcja en.elektrycznej:

Turbiny wiatrowe:
-o osi poziomej
-o osi pionowej
-2 turbiny Darrieusa

2.Fotowoltaika:

-ogniwa monokrystaliczne
-ogniwa polikrystaliczne
-panele PVT
-ogniwa cienkowarstwowe
-ogniwa przezierne

Tracker, wiaty, w technologii zintegrowanej z obiektem

3.Produkcja ciepła:

Pompy ciepła:
-gruntowa wysokotemperaturowa z CO2
-powietrzna
-absorpcyjna pompa ciepła powietrze/woda zasilana gazem

Kolektory słoneczne:
-rurowe próżniowe „heatpipe”;-rurowe próżniowe przepływowe
-płaskie

Kotły:
-biomasowy
-gazowy kondensacyjny

Produkcja ciepła i energii elektrycznej w kogeneracji:

Układy gazowe:
-ogniwo paliwowe,-silniki Stirling, -silniki iskrowe, mikroturbina gazowa 100kWe/165kWt

Panele fotowoltaiczne typu PVT

Układy biomasowe:
-zgazowarka biomasy z układem kogeneracyjnym na silniku iskrowym 30kWe/80kt
-kogeneracyjny układ na silniku Stirlinga na pellet

4.Produkcja chłodu:

Pompy ciepła:
-gruntowa wysokotemperaturowa z CO2
-absorpcyjna pompa ciepła powietrze/woda zasilana gazem

Układy na ciepło odpadowe:
-Absorpcyjne układy chłodnicze wykorzystujące ciepło z kolektorów słonecznych i ciepło odpadowe ze stanowisk badawczych

Magazyny ciepła i chłodu
(źródło. KEZO)

 

Centrum Badawcze PAN- Konwersja Energii i Źródła Odnawialne- KEZO, Jabłonna, k/Warszawy 2015,
Źródło: fot.J.Juchimiuk, 2019

 

Cechy obiektu

  • Dominacja systemów OZE względem budynku/obudowy [ DwB ]
  • energia promieniowania słonecznego

Rysunki, diagramy

Video Presentation

Obiekt dodał/a