Find My Position

OZE [ARCH] – Architektura z odnawialnymi źródłami energii

 

OZE

Platforma e-learningowa OZE [Arch].pl to część rozprawy doktorskiej mgr inż. arch. Justyny Juchimiuk pt. “Wpływ odnawialnych źródeł energii na architekturę wybranych obiektów w Polsce po roku 2004”.

Praca przygotowana  pod kierunkiem promotor prof. nzw. dr hab. inż. arch. Krystyny Januszkiewicz na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

 

Platforma internetowa OZE[Arch] to forma interaktywnego Atlasu Polskiej Architektury z odnawialnymi źródłami energii. Realizuje cel edukacyjno-aplikacyjny rozprawy i jest ukierunkowana na promowanie, wdrażanie i upowszechnianie rozwiązań z zakresu wykorzystania odnawialnych źródłach energii w obiektach architektonicznych zrealizowanych na terenie Polski (od 2004 roku).

 

Użytkownicy mogą umieszczać projekty w formie rysunków poglądowych i szczegółowych, diagramów energetycznych, materiałów fotograficznych i audiowizualnych, animacji, modeli 3D, jak również listy współpracujących jednostek branżowych, projektantów systemów energetycznych i firm dostarczających technologie odnawialnych źródeł energii.

 

Przede wszystkim platforma umożliwia wymianę doświadczeń i cennych uwag związanych z procesem projektowym, realizacyjnym oraz użytkowaniem budynków.

 

Dział teoretyczny (baza wiedzy) to słownik pojęć, wykaz literatury, aktów prawnych oraz kalstrów i stron internetowych związanych z OZE.  W późniejszym czasie na stronie pojawią się publikacje i artykuły tematyczne związane z OZE w architekturze.  Docelowo będzie można publikować prac e inżynierskie, magisterskie, doktorskie oraz inne opracowania badawcze i analityczne. Dział OZE-art dedykowany jest sztukom wizualnym wykorzystującym energie odnawialne.

 

Platforma OZE[Arch] jest system wsparcia dla architektów, biur projektowych, studentów wydziałów architektury, inwestorów oraz użytkowników procesu inwestycyjnego, w zakresie realizacji kompleksowych rozwiązań służących zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii w architekturze  w kierunku jej skuteczniejszego zintegrowania z nowymi aktywnymi systemami opartymi o OZE.  Przede wszystkim ma na celu popularyzację zintegrowanego procesu projektowego, w którym takie obiekty powstają z uwagi na wielość czynników wpływu, koniecznych do wzięcia pod uwagę w trakcie całego procesu projektowego.